Zakázky na klíč

Zakázky na klíč jsou našimi klienty velice oblíbené. A to hlavně z toho důvodu, že se o nic nemusí starat a vše svěří do rukou odborníků.

Zakázky na klíč - jakým způsobem to funguje?

Z dlouholeté praxe navrhneme pro klienta ten nejefektivnější systém vytápění vhodný pro daný objekt. Přitom bereme v úvahu vstupní parametry, požadavky klienta, investiční možnosti i náklady na budoucí provoz. Po výběru topného systému vypracujeme projekt a klientovi pomůžeme s legislativní stránkou projektu. Zajištění dodávky systému již řešíme přímo s dodavateli. I po samotné realizaci projektu jsme s klientem v kontaktu, a to v rámci zajištění záručního servisu.

Konkrétně jsme schopni realizovat vytápění na tyto zdroje tepla – plyn, tuhá paliva, biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla. Snažíme se využívat také obnovitelné zdroje elektrické energie a to pomocí fotovoltaických panelů nebo malých větrných elektráren. Ani odpadní teplo nám neunikne, které se dá využít například  pro předhřev teplé vody, vytápění nebo přímo výrobu elektřiny (tzv. systémy ORC).

Vytápění větších objektů si žádá propracovanější systém vytápění. V průmyslových halách a velkých výrobních podnicích většinou využíváme teplovzdušné vytápění nebo plynové zářiče. Vytápění je možné zajistit prostřednictvím parních kotlů a turbín. Jsme také schopni navrhnout topné systémy pro centrální odběry tepla, kde umíme řešit systémy vedení tepla (horkovody a teplovody), předávací stanice tepla (tlakově závislé nebo tlakově nezávislé), řízení a systémy regulace a ve spolupráci s odbornými firmami nabídnout i nadřazené dispečerské systémy. 

Máme zkušenosti z instalacemi technologického chlazení výrobních linek. Umíme nabídnout řešení systémů prostřednictvím parních kotlů nebo parních vyvíječů.

Pro vhodné instalace jsme připraveni nabídnout i řešení výroby elektrické energie a to instalací turbín, nebo kogeneračních jednotek.

Aby byly zakázky na klíč pro klienty komplexní, zajišťujeme také služby v oblasti vodoinstalace, plynoinstalace a kanalizace

';