Výzkum a vývoj

Vývoj a výzkum posouvá naší společnost neustále kupředu, proto se snažíme rozvíjet v různých oblastech energetiky.

Začalo to v devadesátých letech minulého století, kdy jsme zkoušeli vyvinout bezpečnostní plynovou armaturu. Vyráběli a testovali jsme speciální tvary regulačních kuželek pro dovážené ventily z Polska. Také jsme vyrobili několik podstropních otopných těles tzv. Nivolairů pro vytápění průmyslových hal.   Začátkem nového tisíciletí jsme zkoušeli aplikaci speciální nízkotlaké točivé redukce pro výrobu elektrické energie včetně různých způsobů regulace.

Díky našemu know-how spolupracujeme na projektech v oblasti energetiky i s vysokými školami u nás nebo u našich sousedů. V roce 2008 jsme začali spolupracovat s Výzkumným energetickým centrem VŠB Ostrava a dalšími vysokými školami v Polsku a na Slovensku. Z těch nejzajímavějších aplikací zmíníme tyto úspěšné projekty: „Systém akumulace odpadního tepla“, „Technologie čištění teplosměnných ploch na kotlech malých a středních výkonů pomocí rázových vln“ nebo „Decentralizovaný systém výroby elektřiny využívající odpadního tepla“.

Jak už to u vývoje a výzkumu bývá, některé technologie nenašly k dnešnímu dni trvalé uplatnění nebo je nebylo možné reálně nabízet. Ať už nám v provedení bránily vysoké pořizovací ceny nebo technické složitosti a omezenost aplikací. I přesto naše nápady neustále zdokonalujeme, abychom je mohli úspěšně aplikovat v praxi.

 

';