Projekční a inženýrská činnost

V rámci projekční a inženýrské činnosti poskytujeme zákazníkům podporu od začátku projektu až po jeho finální realizaci.

Specializujeme se na tyto projekční a inženýrské práce:

 • technické návrhy možných řešení (slouží jako podklad pro zpracování studií proveditelnosti a energetických auditů nebo cenových nabídek)

 • projekty pro územní řízení a stavební povolení

 • projekty pro výběr dodavatele

 • realizační projekty a dokumentace skutečného stavu

 • projekty měření a regulace a elektroinstalace systémů

 • provádíme inženýrskou činnost během realizace zakázek

Pomůžeme vám s financováním projektu:

 • navrhneme optimalizaci profinancování projektu

 • zpracujeme žádosti o dotaci z různých státních i nestátních organizací

 • připravíme a zrealizujeme váš projekt v rámci programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORAM, KOTLÍKOVÉ DOTACE apod.

Dále pro vás zajistíme:

 • výpočet tepelně technických vlastností objektů - tepelné ztráty, energetické štítky, Průkazy energetické náročnosti budov apod.

 • vypracování studie proveditelností a auditů technické dokumentace

 • energetický management objektů

';